kompetencje

W pracy przestrzegam Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

Moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej superwizji (co jest konieczne dla każdego psychoterapeuty, przez cały okres praktyki zawodowej). Superwizja jest swego rodzaju konsultacją z doświadczonym psychoterapeutą-superwizorem. Dotyczy ona przebiegu pracy z klientem (mając na uwadze jego dobro), warsztatu pracy psychoterapeuty, jego umiejętności, strategii interwencyjnych, zagadnień etycznych, rozwoju osobistego i zawodowego.

Stosowanie się do powyższych zasad gwarantuje bezpieczeństwo i jakość mojej pracy.

 

Ukończyłam:

  • kierunek  psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów – Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, posiadający akredytacje europejskich organizacji psychoterapeutycznych EAP, EAGT;  (certyfikat nr 312)
  • Program Rozwoju Osobistego – Staż Gestalt
  • Akademię Trenera  prowadzoną przez trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkolenie w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej uprawniające do organizowania rodzinnych form opieki i szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze
  • Liczne warsztaty z zakresu terapii przez ruch, choreoterapii, arteterapii
  • Szkolenia z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

 

 

Comments are closed