psychoterapia

Psychoterapia jest procesem, w którym celem oddziaływań psychoterapeutycznych jest leczenie w chorobie psychicznej, problemach emocjonalnych, cierpieniu, pogorszeniu funkcjonowania, trudnych sytuacjach życiowych. Może być także wsparciem w leczeniu choroby somatycznej.

Psychoterapia stwarza możliwość rozwoju osobistego oraz bywa profilaktyką chorób, zaburzeń, patologii społecznych.

Psychoterapia jest procesem wymagającym czasu.

Oddziaływania psychoterapeutyczne odbywają się w relacji klienta i psychoterapeuty, która powstaje dzięki zaangażowaniu obu stron.

Psychoterapia Gestalt jest nurtem humanistycznym w psychoterapii, której twórcą i głównym animatorem był Frederick S. (Fritz) Perls (1893-1970).

Dirt Road with Maple Trees in Winter at Sunrise, Fluffy CloudsW nurcie Gestalt mówimy o budowaniu relacji JA – TY czyli autentycznym, podmiotowym, egzystencjalnym spotkaniu dwojga ludzi, czyli klienta i psychoterapeuty. Właśnie taka relacja traktowana jest jako tzw. czynnik leczący. W spotkaniu z drugą osobą, opartym na prawdziwej wzajemnej obecności – kontakcie, jest miejsce na empatię, wsparcie, zaufanie, szacunek. Dla mnie podczas psychoterapii niezwykle ważny jest fenomen każdego człowieka, jego niepowtarzalność, odmienność.

W procesie psychoterapeutycznym Gestalt podstawą jest świadomość oraz doświadczanie kontaktu z samym sobą i otoczeniem. Zmierza on m.in. do poszerzania i wzbogacania świadomości przeżywanych emocji, doznań cielesnych, procesów umysłowych, postaw, wzorów zachowania, a tym samym do rozpoznawania sposobu zaspokajania swoich potrzeb i osiągania swoich celów, sposobu funkcjonowania w świecie czy niedokończonych, „niedomkniętych” spraw z przeszłości. Jest to możliwe dzięki koncentrowaniu się na „tu i teraz” czyli aktualnym doświadczeniu.

Jednocześnie jednym z założeń tego nurtu jest to, że człowiek posiada zdolność tzw. samoregulacji czyli umiejętność zaspokajania własnych potrzeb oraz kierowania swoim zachowaniem. Filozofia Gestalt podkreśla wolność oraz odpowiedzialność za zachowania i wybory, których dokonujemy. Terapeuta zatem nie udziela porad i nie podejmuje decyzji za klienta; psychoterapeuta wraz ze swoją wiedzą, doświadczeniem i emocjami jest bardziej towarzyszem w podróży klienta do poznawania, odkrywania siebie.

Celem pracy psychoterapeuty jest pomaganie klientowi w uruchomieniu i pobudzeniu procesu jego rozwoju w kierunku odbudowania wewnętrznego źródła oparcia tj. znajdowania w sobie oparcia i pomaganie samemu sobie. Chodzi tutaj o wzmocnienie potencjału człowieka – jego zdolności i możliwości.

Zgodnie z Gestalt człowiek spostrzegany jest całościowo tj. bierze pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania: emocjonalność, myśli, wyobrażenia, fizyczność, duchowość, jak również więzi i relacje z innymi, kontekst społeczny, kulturowy. Umożliwia to szerokie rozumienie osoby oraz integrację tych aspektów, a w metodach pracy połączenie technik słownych z niewerbalnymi – wyrażanie emocji, praca z oddechem, ciałem, psychodrama, działania artystyczne np. ruch, rysunek.

Claudio Naranjo w „Gestalt Therapy Now” sformułował 9 zasad filozofii i psychoterapii Gestalt:

  • Żyj teraz. Zajmij się teraźniejszością, a nie przeszłością czy przyszłością.
  • Żyj tutaj. Zajmij się raczej tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma.
  • Przestań wyobrażać sobie. Doświadczaj tego, co rzeczywiste.
  • Przestań niepotrzebnie myśleć. Zamiast tego, raczej zobacz i posmakuj.
  • Wyrażaj, a nie manipuluj, nie wyjaśniaj, nie usprawiedliwiaj, nie osądzaj.
  • Poddaj się temu, co nieprzyjemne, tak samo jak przyjemności.
  • Nie akceptuj żadnego „powinieneś”, z wyjątkiem tego, co naprawdę Twoje.
  • Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia, myśli.
  • Poddaj się temu, jaki jesteś. Bądź taki, jaki jesteś.

.Więcej na temat Gestalt:

https://instytutgestalt.pl/

Więcej o psychoterapii:

http://www.pocieszka.pl/index.php?page=art_co-to&menu=pacjenci&item=artyk#dol

Comments are closed